TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Musisz wiedzieć jakie nowe wymagania w zakresie wyrobów budowlanych wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku,
 • Chcesz wiedzieć, jakie możesz ponieść konsekwencje w wyniku wykorzystania na budowie materiałów niedopuszczonych, wg nowych regulacji, do obrotu lub niezgodnych z projektem budowlanym,
 • Chcesz dowiedzieć się, jak zgodnie z nowymi przepisami prawidłowo sporządzić lub zweryfikować nowe dokumenty materiałowe

Weź udział w jedynym na rynku szkoleniu warsztatowym, dzięki któremu szybko i poprawnie zweryfikujesz spełnienie wymagań nowych przepisów i zgodność z prawem dokumentacji materiałowej oraz unikniesz kar w przypadku kontroli WINB!

Nowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych od 1 stycznia 2017

Nowa dokumentacja, odpowiedzialność i obowiązki producentów wyrobów oraz kierowników budowy i zaostrzone procedury kontroli

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jak bez kłopotów i zbędnych zawiłości administracyjnych wprowadzić do obrotu wyrób budowlany na rynek krajowy – jakie kroki i procedury są niezbędne, aby uzyskać krajową ocenę techniczną
 • Jak w kilku prostych krokach zweryfikować poprawność oraz legalność dokumentacji materiałowej
 • Na jakich zasadach inspektor nadzoru budowlanego ma prawo do pobrania próbki materiału bezpośrednio z placu budowy i jakie to może mieć konsekwencje dla inwestora i kierownika budowy
 • Jak bez problemu przejść kontrolę wyrobu budowlanego – jak zabezpieczyć swojąodpowiedzialność na etapie produkcji oraz wykorzystania wyrobu na placu budowy

Z warsztatów wyjedziesz z:

 • Wykazem wytycznych do wprowadzania wyrobów budowlanych na rynku krajowymwraz z wyjaśnieniami, jak je stosować w praktyce
 • Wzorami obowiązkowych dokumentów potwierdzających jakość i legalność wyrobów budowlanych wraz ze spisem dodatkowych informacji: krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej
 • Spisem wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • Listami kontrolnymi do weryfikacji obowiązujących wymagań dla wyrobów budowlanych wprowadzanych do użytku - opracowane na podstawie wytycznych ustawy o wyrobach budowlanych
 • Zestawieniem obowiązków, uprawnień i zakresu odpowiedzialności wykonawców w odniesieniu do kontrolujących oraz producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych

Program warsztatów:

1. Jak zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku, wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku, wpłyną na krajowy rynek wyrobów budowlanych?

 • Jak od 1 stycznia 2017 roku zmienią się przepisy określające  zasady legalizacji wyrobów budowlanych na rynku krajowym
 • Co konkretnie zmieni się w obowiązkach producentów, importerów, dostawców i wykonawców budowlanych zgodnie zmianami wchodzącymi w życie od 2017 roku? Praktyczna checklistadla producentów i użytkowników wyrobów
 • Jak według nowych wytycznych w sposób prawidłowy zweryfikować bezpieczeństwo i jakość wyrobów budowlanych udostępnianych na rynku krajowym

2. Zasady odpowiedzialności za wyroby budowlane: obowiązki kierownika budowy, inwestora oraz producenta i importera w 2017 roku

 • Jakie wymagania musi spełniać wyrób budowlany udostępniany na rynku krajowym i jak sprawdzić jego zgodność z nowymi wymogami - czego należy wymagać od producenta i importera
 • Co grozi za wprowadzenie do obrotu oraz użytkowanie niezgodnego wyrobu? - sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych
 • Jak na placu budowy zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością: wytyczne dla inwestora, projektanta i kierownika budowy

3. Zmienione procedury wprowadzania do obrotu i wykorzystywania wyrobów budowlanych na rynku krajowym

 • Jakie grupy wyrobów  budowlanych objęte będą obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i krajowej oceny technicznej
 • Na co należy zwrócić uwagę odnośnie wymogów bezpieczeństwa materiałów wprowadzanych na polski rynek i używanych przy pracach budowlanych
 • Jakie oznaczenia musi posiadać materiał budowlany wprowadzany do obrotu w 2017 roku? Przedstawiamy wytyczne w zakresie znakowania wyrobów znakiem budowlanym oraz zakres informacji mu towarzyszących

4. Nowa obowiązkowa dokumentacja materiałowa wg ustawy o wyrobach budowanych i systemie oceny zgodności

 • Jak wypełnić i do kogo złożyć wniosek o uzyskanie krajowej oceny technicznej oraz co powinno się w niej znaleźć, aby wyrób budowlany spełniał wymagania nowych przepisów prawnych
 • Jakie dodatkowe informacje należy dołączyć do wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej oraz jakie dokumenty przedstawić, aby potwierdzić właściwości użytkowe wyrobu budowlanego
 • W jaki sposób i na jakiej podstawie sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych oraz w jakiej formie udostępnić ją odbiorcy wyrobu?
 • Czego w zakresie specyfikacji technicznej należy wymagać od producenta wyrobu budowlanego? Krok po kroku omówimy obowiązkowe klauzule i wymagane elementy
 • Co muszą zawierać formularze niezbędne przy odbiorze wyrobu budowlanego od producenta lub importera przez kierownika budowy

5. Procedura kontroli wyrobów budowlanych i nowe sankcje karne za naruszenie przepisów

 • W jaki sposób inspektorzy nadzoru budowlanego mogą dokonać kontroli produkowanych w przedsiębiorstwie lub użytkowanych na placu budowy wyrobów budowlanych
 • W jakiej sytuacji inspektor nadzoru budowlanego może wycofać lub ograniczyć obrót wyrobów budowlanych niespełniających nowych wymagań
 • Kto i za co może zostać obciążony egzekucyjną karą pieniężną do 100 000 zł? Pokażemy, jak skutecznie zabezpieczyć się na wypadek kontroli, aby przejść ją szybko i bez szwanku

Prelegent:

Rafał Lewandowski

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową. Obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi w zakresie komentarzy do publikacji obejmującej m.in. tematykę prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz zasad postępowania administracyjnegoUnikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • NASI TRENERZY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW
  Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
 • 100% PRAKTYCZNYCH PORAD
  Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Twojej działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób "krok po kroku".
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO WARSZTATACH
  Nasi prelegenci są do Twojej dyspozycji w ciągu tygodnia od daty warsztatów – odpowiemy na każde pytanie!
 • FORMUŁA "CASE STUDY"
  Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
 • WSPARCIE W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW
  Prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali".
 • PROGRAM W OPARCIU O MARKET RESEARCH
  Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji – to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl