TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Jako pracodawca zatrudniasz cudzoziemców i chcesz wiedzieć, jakie nowe obowiązki zostaną na Ciebie nałożone między  1 października 2016 r. a 1 stycznia 2017 roku
 • Zdajesz sobie sprawę, że zatrudnianie cudzoziemców to skomplikowany proces, wymagający od przedsiębiorcy znajomości wielu przepisów, a Ty chcesz ustrzec się przed zwiększonymi karami obciążającymi firmy, które nie dopełnią wszystkich koniecznych zobowiązań dokumentacyjnych
 • Chcesz wiedzieć, na jakich zasadach Państwowa Inspekcja Pracy będzie gromadzić informacje o legalności zatrudnienia i prowadzić zwiększoną kontrolę firmzatrudniających cudzoziemców

Weź udział w warsztatach, podczas których szczegółowo przeanalizujemy nowe wytyczne z punktu widzenia szefa firmy i działu HR! Tylko u nas kompletna odprawa przed nieuchronnymi zmianami oraz praktyczny warsztat dokumentacyjny zabezpieczający pracodawcę!

Nowe wymogi prawne w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 października 2016!

Praktyczna interpretacja nowych przepisów Wzorcowa dokumentacja zabezpieczająca interesy pracodawcy Schematy prawidłowego skutecznego wnioskowania o nowe zezwolenia

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jakie nowe obowiązki formalne musi wypełnić pracodawca zatrudniający cudzoziemca po 1 października 2016
 • O jakie nowe zezwolenia na pracę muszą ubiegać się cudzoziemcy i pracodawcy od 1 stycznia 2017 roku?
 • Jak zmienią się procedury wydawania zezwoleń i do jakich organów zwrócić się o ich wydanie?
 • Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę i jak zwiększą się kary dla pracodawców nielegalnie zatrudniających cudzoziemców?
 • Jak szybko i skutecznie przejść wszystkie zwiększone formalności niezbędne przy zatrudnieniu w firmie cudzoziemca?
 • Czego jeszcze, oprócz uzyskania zezwolenia, trzeba będzie obligatoryjnie dopełnić przed zatrudnieniem cudzoziemca w firmie?

Program warsztatów:

1. Nowe obowiązki polskiego pracodawcy w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 1 października 2016 roku

 • Zmiany dotyczące umów oraz wynagrodzeń cudzoziemców – jakiej wysokości wynagrodzenie będzie przysługiwać pracownikom z innych krajów i jakie konsekwencje dla pracodawcy będzie niosło wypłacanie im niższej niż wymagana pensji?
 • Jakie będą obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć cudzoziemcowi pracę na 6 miesięcy w ciągu roku bez konieczności występowania o zezwolenie?
 • Jaką sankcją będzie mógł być obciążony pracodawca za niepodpisanie z cudzoziemcem umowy najmu, jeśli ten zapewnia zakwaterowanie? Kiedy pracodawcy grozi mandat karny a kiedy postępowanie przed sądem?
 • Jakie zależności zachodzić będą między zezwoleniem na pracę a oświadczeniemo zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom po zmianie przepisów?

2. Nowe zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca - jak je uzyskać po 1 stycznia 2017 i jakie warunki musi spełnić pracodawca?

 • Do jakiej instytucji zwrócić się, aby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową i przez jaki okres czasu będzie ono ważne?
 • Jakie informacje należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej?
 • W jaki sposób pracodawca musi wykazać, że proponowanej pracy nie chciała podjąć żadna osoba z polskim obywatelstwem, żeby otrzymać zezwolenie na pracę sezonową?
 • Kiedy stosowany organ może odmówić wydania zezwolenia na pracę i jakie działania można wtedy podjąć?
 • Na jaki okres może zostać wydane zezwolenie, jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski na innej podstawie niż wiza?

3. Nowe zezwolenie na pracę krótkoterminową - jak je uzyskać po 1 stycznia 2017 i jakie warunki musi spełnić pracodawca?

 • Czym dokładnie jest praca krótkoterminowa, jakie rodzaje obowiązków pod nią podlegają i którzy pracodawcy będą zobowiązani do występowania o ten rodzaj zezwolenia na pracę?
 • Na jakich zasadach pracodawca występujący o zezwolenie na pracę krótkoterminową, może powierzyć cudzoziemcowi inny rodzaj pracy niż wskazany w zezwoleniu i jakie czynności formalne będzie musiał w związku z tym spełnić?
 • Przedłużenie zezwolenia – jaki będzie maksymalny okres krótkoterminowego pracownika i jakie wymagania trzeba będzie spełnić w  przypadku obcokrajowca, który pracował wcześniej u innego pracodawcy?

4. PRAKTYCZNY WARSZTAT DOKUMENTACYJNY Jakie dokumenty musi bezwzględnie zgromadzić pracodawca, aby ze skutkiem pozytywnym otrzymać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

 • Jakie dokumenty należy złożyć przy okazji wnioskowania o wydanie zezwolenia oraz jakie dodatkowe zaświadczenia będą wymagane od pracodawcy?
 • Jakiego rodzaju zaświadczeń wymagać od pracownika-cudzoziemca jeszcze przed jego zatrudnieniem?
 • W jaki sposób skutecznie udokumentować przeprowadzenie „testu rynku pracy”?
 • Specjalnie dla uczestników warsztatów – pokażemy, jak wzorcowo wypełnić nowe wzory dokumentów

5. Nowe rejestry ewidencjonujące zezwolenia sezonowe i krótkoterminowe - jak mogą zostać wykorzystane przy kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców?

 • Jakie informacje na temat firm wnioskujących o zezwolenia będą gromadzone w  rejestrach?
 • Na jakich zasadach można będzie pozyskiwać informacje z rejestru – o  jakie dane będzie mogła wystąpić Państwowa Inspekcja Pracy w razie kontroli i jaki będzie to miało skutek dla przedsiębiorców?
 • Jak szybko i pozytywnie dla przedsiębiorstwa zakończyć kontrolę legalności zatrudnienia – jaką dokumentację zgromadzić i co okazać urzędnikowi PIP?
 • Dlaczego poprzez utworzenie rejestrów „łatwiej” będzie odmówić wydania zezwolenia i jak się przed tym uchronić – pokażemy co zrobić, aby proces uzyskania zezwolenia przejść szybko i pozytywnie dla cudzoziemca oraz firmy

Prelegent:

Joanna Torbé - Adwokat

Partner zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé i Partnerzy, adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności transgranicznego zatrudnienia. W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz ochroną danych osobowych. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (m.in. PIP, ZUS, Urząd Celny), organami ścigania i administracji publicznej. Jest także specjalistą w zakresie prawa karnego, w szczególności gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w procesowej oraz poza procesowej obsłudze przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia i warsztaty, których podstawą jest praktyczna znajomość specyfiki działalności pracodawców opierających swoją działalność na transgranicznym zatrudnieniu. Jest współautorem pozycji książkowych m.in. "Zwolnienia pracowników - wskazówki i bezpieczne rozwiązania", pod red. Joanny Torbé i Jakuba Ziarno (Wydawnictwo C.H.Beck) oraz "Nowe zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, pod. red. Joanny Torbé Warszawa 2010 r. (Wydawnictwo C.H.Beck). Jest także autorką licznych artykułów z zakresu prawa pracy (w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej i innych).Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • NASI TRENERZY SĄ OCENIANI PRZEZ UCZESTNIKÓW
  Współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
 • 100% PRAKTYCZNYCH PORAD
  Podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Twojej działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób "krok po kroku".
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO WARSZTATACH
  Nasi prelegenci są do Twojej dyspozycji w ciągu tygodnia od daty warsztatów – odpowiemy na każde pytanie!
 • FORMUŁA "CASE STUDY"
  Nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
 • WSPARCIE W ROZWIĄZANIU INDYWIDUALNYCH PROBLEMÓW
  Prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali".
 • PROGRAM W OPARCIU O MARKET RESEARCH
  Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji – to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl