TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Planujesz inwestycję, odpowiadasz za jej realizację i musisz wiedzieć jak po zmianach z II połowy 2015 i początku 2016  uregulować w dokumentacji odpowiedzialność projektanta, wykonawcy i podwykonawcy za wady i błędy budowlane
 • Chcesz otrzymać gotowe wzory druków, zgodne z Dz. U. 2015, poz. 443, które pozwolą dochodzić  swoich praw z tytułu gwarancji i rękojmi
 • Potrzebujesz gotowych wytycznych jak podpisać bezpieczną dla siebie umowę o roboty projektowo – budowlane i w jaki sposób, wg nowych przepisów, ująć w niej kwestie dotyczące wyrobów, reklamacji, usuwania wad i błędów budowlanych
 • Musisz wiedzieć, na jakie elementy budynku i pomieszczeń zwrócić szczególną uwagę podczas odbiorów i kontroli okresowych, aby szybko wychwycić potencjalne przyczyny powstawania usterek i wad budowlanych
 • Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność, w sytuacji gdy powstałe na nieruchomości usterki i wady zagrożą bezpieczeństwu użytkowników obiektu lub postronnych przechodniów

Nie może Cię zabraknąć na pierwszym na rynku szkoleniu, które szczegółowo wskazuje jak, po zmianie Prawa budowlanego, skutecznie dochodzić roszczeń za wady lub błędy budowlane bądź ochronić się na wypadek nieuzasadnionego zarzutu o wadliwe zaplanowane czy wykonanie prac.

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowo-budowlane wg wytycznych po 1 stycznia 2016 r.

Warsztaty + indywidualne konsultacje dla inwestorów, projektantów, wykonawców, zarządców i właścicieli nieruchomości

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • Zgromadzisz dokumentację potwierdzającą stwierdzenie ewidentnych wad i błędów projektowych lub wykonawczych, uwzględniającą ostatnie zmiany w prawie
 • Poznasz zabezpieczenia umowne, które  zabezpiecza twoje interesy na wypadek powstania poważnych wad i usterek budowlanych
 • Oszczędzisz czas przy sporządzaniu dokumentacji reklamacyjnej dzięki jasnym wytycznym, jakich argumentów użyć i na jakie nowe przepisy się powołać przy składaniu roszczeń o wady i usterki budowlane
 • Dokonasz fachowego przeglądu poszczególnych elementów budynku i będziesz mógł szybko wychwycić najczęściej popełniane błędy budowlane
 • Otrzymasz katalog wskazówek opracowanych na podstawie orzeczeń sądowych oraz długoletniej praktyki prelegenta, na co podczas sporów w 2016 będą zwracać uwagę organy sadowe
 • Zyskasz gotowe listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie kompleksowej kontroli budynku pod kątem poprawności projektowej i wykonawczej oraz gotowe do wykorzystania wzory pism i oświadczeń zabezpieczające interes inwestora
 • Uzyskasz co najmniej kilka pomysłów na racjonalne i szybkie rozwiązania naprawcze z uwzględnieniem opłacalności finansowej

Program szkolenia:

1. Granice odpowiedzialności inwestorów, projektantów, wykonawców i zarządców nieruchomości w razie wad i błędów budowlanych po 1 stycznia 2016 r.

 • Do czego w praktyce sprowadzają się wg Dz. U. 2015, poz. 443 i zmienionych przepisów Kc nowe prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego?
 • Za jakie błędy, zgodnie z nowym Pb, pociągnąć do odpowiedzialności projektanta, a za jakie wykonawcę, inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego?
 • Jaką nową dokumentacją obwarować rozpoczęcie prac, aby zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnego wystąpienia wad i błędów?
 • Jakie kroki podjąć, gdy wady zostaną zauważone po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych/ remontowych?
 • Kto ponosi odpowiedzialności za użycie przy wykonywaniu robót wyrobów niezgodnych z obowiązującą od 1 stycznia 2016 ustawą o wyrobach budowlanych?

2. Tryb postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych po nowemu - obowiązkowe wytyczne na I połowę 2016 r.

 • Kiedy warto domagać się odkrycia robót lub elementów zakrytych zgodnie ze zmianami Pb z 1 stycznia 2016 r. –  co jednoznacznie wskazuje na nieprawidłowości podczas wykonywania prac?
 • Jakie działania podjąć w pierwszej kolejności w przypadku wykrycia wad i błędów budowlanych oraz jak poprawnie zdiagnozować ich przyczyny i skutki podczas szacowania strat i kosztów?
 • Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i wyegzekwować ich naprawę - praktyczne omówienie postępowania reklamacyjnego od momentu złożenia reklamacji do jej finalnego rozpatrzenia
 • Jak prawnie udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód – co zmieniają w tym zakresie nowe przepisy Pb

3. Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usunięcie stwierdzonych usterek budowlanych

 • Jak stwierdzić, które wady należy usunąć, a w przypadku których jest to nieopłacalne?
 • Jak prawnie udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód?
 • Jakie są warunki reklamacji wadliwych prac budowlanych wg przepisów Kodeksu cywilnego?
 • Jakie możliwości dla zarządców a jakie dla wykonawców daje nowy przepis o uzyskaniu gwarancji za roboty budowlane?

4. Procedury rozstrzygania sporów z inwestorem, projektantem, wykonawcą - zalecenia na 2016

 • Jak zgodne z nowymi przepisami dochodzić reklamacji w procesie budowlanym na linii inwestor - projektant - wykonawca - użytkownik
 • W jakich sytuacjach opłaca się postępowanie polubowne, a kiedy koniecznie należy wkroczyć na drogę sądową i jaką dokumentację zebrać w obu przypadkach?
 • Jak postępować w przypadku wykonawca zbankrutował lub rozwiązał działalność? - Co zrobić w przypadku, gdy wykonawcy nie stać na usunięcie spowodowanych wad - możliwe rozwiązania prawne i umowne

5. Obowiązkowa dokumentacja wad i błędów budowlanych - jak zabezpieczyć swoje interesy wg wymogów na 2016

 • Jakie zapisy muszą po 16.10.2015 r. znaleźć się w obowiązkowo w dzienniku budowy, montażu czy rozbiórki aby braki w dokumentacji przekreśliły możliwości dochodzenia roszczeń
 • Jaką dokumentację należy obowiązkowo gromadzić - omówienie wszystkich druków zabezpieczających interesy każdego uczestnika procesu budowlanego
 • Jak przygotować skuteczne wezwanie o usunięcie stwierdzonych usterek budowlanych - obowiązkowe elementu pisma roszczeniowego po zmianach w prawie
 • Jak powinna wyglądać dokumentacja powykonawcza, co powinna zawierać i kto obowiązkowo powinien się pod nią podpisać.
 • Jak na potrzeby kontroli NB ewidencjonować w KOB usterki budowlane oraz czynności podjęte w celu ich usunięcia

6. Jak przygotować bezpieczne umowy o roboty budowlane po nowelizacji Prawa budowlanego

 • Jak powinna wyglądać "wzorcowa" umowa gwarantującą należyte wykonanie prac budowlanych
 • Jakie błędy najczęściej popełniane w umowach uniemożliwiają dochodzenie praw, jakie nowe zagrożenia niosą zmiany w przepisach?
 • Obowiązkowe klauzule - czyli co bezwzględnie umieścić w umowie, aby móc w przyszłości uzyskać rekompensatę za wady i odszkodowanie

Prelegent:

Rafał Lewandowski

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową. Obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych, prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego oraz procedur administracyjnych, współpracuje z wydawnictwami prawniczymi w zakresie komentarzy do publikacji obejmującej m.in. tematykę prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych oraz zasad postępowania administracyjnego.


Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował, zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka" oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • 100% gwarancji praktycznej wiedzy - prezentujemy tylko niezbędną teorię, resztę prelegent omawia na praktycznych przykładach,
 • Tylko konkretne przykłady - prelegent pracuje na realnych przykładach, które sprawiają Państwu problemy w codziennej pracy,
 • Wysokiej klasy specjaliści i fachowcy - kadra szkoleniowców została specjalnie wyselekcjonowana. To eksperci w swoich dziedzinach i gwarancja wysokiego poziomu szkolenia

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl