TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Odpowiadasz za poprawność KOB i chcesz mieć gwarancję kompleksowej odprawy w jej prowadzeniu bez konieczności sięgania po czasochłonną i niewyczerpującą pomoc: PB, porady fachowców, zapytania do instytucji
 • W sezonie zimowym musisz na bieżąco kontrolować stan elementów konstrukcyjnychbudynku, elewacji, instalacji gazowych i wentylacyjnych, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania
 • Chcesz wiedzieć, jak wobec rozproszonych i nieprecyzyjnych przepisów radzą sobie z KOB inni zarządcy i które z tych praktyk zatwierdził Nadzór Budowlany
 • Musisz przygotować dokumentację potwierdzającą prawidłowy przegląd budynku w sezonie zimowym oraz zimowo-wiosennym wg wytycznych NB na 2017r.

Redakcja biuletynu "Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami" zaprasza na jedyne tak praktyczne warsztaty:

Książka Obiektu Budowlanego 2017

Zasady prowadzenia KOB zgodnie z najnowszymi, kontrowersyjnymi przepisami Prawa Budowlanego, najnowsze wytyczne NB na 2017 rok

Dzięki udziałowi w warsztatach dowiesz się:

 • Jakie druki i protokoły przygotowywać do kontroli NB od 1 stycznia 2017 roku?
 • Co w praktyce prowadzenia KOB zmieniły przepisy Prawa Budowlanego – pokażemy, jak prowadzić KOB po zmianach z 2016 roku
 • Które informacje w KOB wymagają załączników, jaka powinna być ich forma oraz metoda archiwizacji
 • Jak zabezpieczyć własną odpowiedzialność na wypadek wykrycia błędów w kontekście przepisów PB obowiązujących w 2017 roku, rozporządzeń MTBiGM oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • W jaki sposób dokumentować poszczególne etapy budowy, remonty oraz termomodernizacje?
 • Jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów

Program warsztatów:

Część A. PANEL PRAWNY

1. Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu zgodnie z najnowszymi wytycznymi Nadzoru Budowlanego na 2017 r.
 • Nowe regulacje przepisów prawa budowlanego 2015/2016 związane z instalacjami budowlanymi (Dz. U. z 2015 r., poz., 443) – jakie informacje (dane i rysunki) dotyczące projektowanych instalacji wewnętrznych należy dołączyć do KOB-a w zakresie budowy i przebudowy instalacji?
 • Jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i zapisami PB– jakich zmian należy się jeszcze spodziewać w 2017r.?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i badań technicznych budynku będą obowiązywać w I poł. 2017r.?
 • Plany sytuacyjne, opracowania techniczne dotyczące obiektu, protokoły odbioru robót remontowych oraz protokoły awarii i katastrof budowlanych? Co i w jakim zakresie należy dodatkowo umieścić w KOB wg aktualnych wytycznych NB?
 • Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza a KOB – jakie inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu podlegają przekazaniu właścicielom obiektów budowlanych przez inwestora?
2. Przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków oraz zasady dokumentowania ich w KOB
 • Co w sezonie zimowym, a następnie wiosennym, trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz jakie dokumenty i wpisy umieścić w KOB?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu, kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać?
 • Wymagania dotyczące kontroli instalacji w 2017r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom w okresie zimowo-wiosennym? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz inne dokumenty, – kiedy powinny być dołączone? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu?

Część B. PANEL INSTRUKTAŻOWY

3. Warsztat prowadzenia KOB krok po kroku – praktyczny instruktaż wypełniania

Podczas panelu warsztatowego wskażemy przykłady zdarzeń, które muszą zostać zawarte w KOB, przećwiczymy dokumentowanie remontów i napraw – jak dokonywać wpisów w zakresie przeprowadzonych na obiekcie czynności i prac z uwzględnieniem najbardziej newralgicznych działań zarządczych. Strona 2-7 – kto może dokonywać

 • Strona 2-7 – kto może dokonywać wpisów, jaka dokumentacja obowiązkowo powinna być dołączona do KOB, jak określić dane techniczne obiektu.
 • Strona 8-29 – jak prawidłowo dokumentować roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego obiektu, praktyczne zestawienie obowiązkowych protokołów.
 • Strona 30-44 – w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dotyczącej obiektu, w jaki sposób rejestrować wyniki badań technicznych, jak prowadzić wymaganą ewidencję.
 • Strona 45-69 – w jaki sposób przygotowywać specyfikacje i protokoły odbioru remontów, przebudów i modernizacji, aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli, które zdarzenia i w jaki sposób koniecznie trzeba odnotowywać w KOB, czy drobne naprawy instalacji i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości należy również dokumentować w KOB.
 • Strona 70-73 – kiedy zakwalifikować zdarzenie, jako katastrofę budowlaną i jak to odnotować w KOB, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek awarii bądź katastrofy budowlanej.
 • Strona 74 – jak powinien wyglądać prawidłowo przygotowany wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu.

Część C. PANEL KONTROLNY

4. Analiza wniosków z kontroli NB przeprowadzonych w 2016 roku – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?
 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB podczas kontroli dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w dokumentacji budynku najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli NB - jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od decyzji inspektora?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?

Część D. PANEL SPECJALNY – ćwiczenia + dyskusja

Na państwa specjalne życzenie na koniec szkolenia nastąpi sesja ćwiczeń w zakresie pracy z dokumentem - proponujemy wykorzystanie załączonych książek obiektu budowlanego. Dodatkowo podczas dyskusji kierowanej prelegent rozwiąże praktyczne problemy uczestników i odpowie na wszystkie szczegółowe pytania i odpowiedzi.

Prelegent:

Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.


Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, jak również działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów - osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej.


Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB
 • Wyjaśnimy, jakie okresowe przeglądy i kontrole należy obowiązkowo wykonywać i odnotowywać w KOB w czasie użytkowania budynku
 • Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji
 • Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jak przygotować obiekt do kontroli technicznej i dokumentacyjnej NB i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl