TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • Musisz dwa razy w roku przeprowadzić kompletne przeglądy stanu technicznego nieruchomości – przed zimą i po zimie – oraz na ich podstawie uzupełnić dokumentację wymaganą w 2016 roku
 • Musisz w sposób zaplanowany przejąć pełną kontrolę nad sprawami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi dot. nieruchomości
 • Musisz wiedzieć, jak przeprowadzić pełny audyt nieruchomości w sytuacji przejmowania obiektu do zarządzania
 • Chcesz stworzyć realny plan działania zorientowany na optymalizację kosztów i podnoszenie wartości nieruchomości

Nie może Cię zabraknąć na warsztatach certyfikowanych przez Radę Programową czasopisma branżowego "Facility Manager":

Kompletny Roczny Audyt Nieruchomości 2016

Obowiązkowe przeglądy budynków, kompletna dokumentacja 2016, plan budżetowy zorientowany na redukcję kosztów i podnoszenie wartości obiektu, przejmowanie nieruchomości do zarządzania

Po udziale w naszych warsztatach bez problemu:

 • Skompletujesz (na podstawie otrzymanej checklisty) aktualną i prawidłową dokumentację techniczną, administracyjną i prawną nieruchomości zgodną ze stanem prawnym 2016,
 • Ustalisz właściwy poziom kosztów eksploatacji, w tym ocenisz zawarte umowy o wykonywanie usług i dostawy mediów,
 • Zapewnisz pełne bezpieczeństwa pożarowe, konstrukcji i użytkowania obiektów,
 • Przygotujesz zestaw instrukcji i regulaminów oraz zasad niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kosztów eksploatacji,
 • Skutecznie ocenisz i/lub renegocjujesz polisy ubezpieczeniowe oraz inne istotne dla budynku umowy,
 • Podejmiesz decyzje, które przełożą się na redukcję kosztów utrzymania nieruchomości na podstawie przeprowadzonej na warsztatach analizy studiów przypadku nieruchomości komercyjnych i przemysłowych,
 • Przejmiesz nieruchomość do zarządzania w wyniku kompleksowego potraktowania zagadnień szkoleniowych.

Program szkolenia:

1. Audyt stanu technicznego nieruchomości - jak skutecznie ocenić potrzeby remontowo-inwestycyjne i opracować plan inwestycji?

 • Co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności i jakie są pierwsze symptomy powstających usterek? Etap po etapie omawiamy przebieg obowiązkowych kontroli wiosennych i zimowych oraz harmonogramy i procedury przeglądów, w tym mi.in.: instalacje elektroenergetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne,
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom i jak ocenić stan techniczny elewacji, izolacji pionowych i poziomych, konstrukcji, przegród wewnętrznych i zewnętrznych, dachów i stropów?
 • W jaki sposób planować roboty konserwacyjne, naprawy bieżące i naprawy główne, aby zapobiegać większym awariom – kiedy można naprawić usterki od razu, a kiedy należy bezwzględnie ująć je w planie remontowym?
 • Opracowanie budżetu inwestycyjnego w 2016 r. – jak przygotować kompletny plan inwestycji i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezbędne prace, a jednocześnie zmieścić się w kosztach?

Tylko u nas - układamy roczny plan przeglądów w oparciu o aktualne przepisy Ustawy Prawo Budowlane i najczęstsze wymogi ubezpieczycieli oraz przygotowujemy harmonogram zmian, które należy wprowadzić!

2. Kompletna dokumentacja techniczna, prawna i administracyjna 2016 r.

 • Jak w sposób prawidłowy i zgodny z prawem przygotować wymaganą dokumentację w wyniku przeglądów technicznych i kontroli budynkupraktyczna checklista na 2016 rok, której aktualność potwierdził NB,
 • Jak szybko sprawdzić, czy elementarna dokumentacja eksploatacyjna, np. Książka Obiektu Budowlanego, jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi?
 • Jak w praktyce skontrolować istnienie spraw konfliktowych w postępowaniach administracyjnych i sądowych, kiedy brak jest w tym kierunku właściwej korespondencji? Podpowiemy jak to zrobić w procesie przejmowania nieruchomości,
 • Analiza stanu ksiąg wieczystych oraz wypisów i wyrysów ewidencji gruntów i budynków w obrębie nieruchomości – na co bezwzględnie należy zwrócić uwagę w procesie sprzedaży obiektu i audytu due diligence?
 • Za pomocą jakich praktycznych metod prowadzić archiwizację i numerację dokumentów, aby w razie ich kontroli przez właściciela w pełni panować nad dokumentacją?

3. Jak zapewnić bezpieczeństwo techniczne i finansowe zarządzanej nieruchomości?

 • Jak przygotować raport dla właściciela nowo przejętej nieruchomości, aby ująć w nim bieżące funkcjonowanie budynku w zakresie bezpieczeństwa oraz zaproponować zmiany, które należy wprowadzić niezwłocznie w związku z istniejącym stanem ochrony przeciwpożarowej – co koniecznie kontrolować, aby spełniać wszystkie wymogi właściwej eksploatacji budynków?
 • Regulamin budynku, plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacyjnym – jak je modyfikować i aktualizować, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo i sprawdzić zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi?
 • Na co bezwzględnie należy zwrócić uwagę w umowach z ubezpieczycielem, żeby mieć pewność dopełnienia wszystkich warunków ubezpieczenia?
 • Jak przeprowadzić audyt umów z dostawcami mediów oraz innymi ważnymi kontrahentami – katalog niuansów, których niedopilnowanie może mieć poważne konsekwencje dla zarządcy.

4. Praktyczne warsztaty optymalizacji wydatków - sprawdzone sposoby ograniczania kosztów w zarządzaniu nieruchomościami przy jednoczesnym podnoszeniu wartości rynkowej obiektu

 • Analiza kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości – jak w praktyce prowadzić budżet obiektu, aby mieć kontrolę nad wydatkami zaplanowanymi i nie zaplanowanymi?
 • W jaki sposób funkcjonalnie i szybko skontrolować prawidłowy podział kosztów wspólnych między użytkowników nieruchomości – jak zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi podzielić koszty zarządu nieruchomością wspólną?
 • W jaki sposób wykazywać i kalkulować powierzchnię nieruchomości podlegającą opodatkowaniu, aby wykazać mniejszy podatek?
 • Jak policzyć, ile faktycznie kosztuje całkowite utrzymanie nieruchomości wraz z usługami zewnętrznymi – podstawy sporządzania i czytania kosztorysu,
 • Redukcja jakich kosztów może przynieść największe oszczędności, czyli w których obszarach ich szukać, aby obiekt nie stracił na wartości – analiza case study z doświadczeń nieruchomości komercyjnych i przemysłowych,
 • Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości? – zestawienie przykładowych efektów realizowania celów szczegółowych - podpowiedzi służące usprawnieniu obszaru finansowego, technicznego, prawnego, marketingowego obiektu.

Specjalnie dla uczestników szkolenia - zastosowanie prostych i ogólnodostępnych narzędzi, które pomagają bieżąco kontrolować przychody i wydatki, a właścicielowi dają wgląd do aktualnej sytuacji finansowej obiektu.

5. Jak stworzyć roczny budżet nieruchomości, który zostanie w pełni zaakceptowany przez właściciela?

 • Jakie założenia w rocznym planie finansowym powodują, że jest on najczęściej kwestionowany przez zarząd lub właściciela i jak uniknąć bardziej i mniej typowych błędów?
 • Właściwe argumentowanie ponoszenia kosztów inwestycji - jak stworzyć raport z realizacji budżetu, który przekona Twój zarząd/właściciela nieruchomości do podjęcia inwestycji?
 • Warsztat praktyczny - omówimy najbardziej użyteczne modele budżetowania w oparciu o przygotowane arkusze kalkulacyjne uwzględniające różne grupy kosztów.

Prelegent:

Witold Malinowski

Inżynier mechanik elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.). Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. W latach 2005 - 2011 - dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. SGH. Prowadzący praktyki i szkolenia zawodowe dla zarządców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.


Unikalne cechy i korzyści ze spotkania:

 • Formuła case study – nasi trenerzy koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych firmach.
 • 100% praktycznych porad - podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Twojej działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku".
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegent wspiera uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych "z Sali."
 • Indywidualne konsultacje po warsztatach – nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji w przeciągu tygodnia po od daty warsztatów - odpowiemy na każde pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów.
 • Nasi trenerzy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.

KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl