TEMATY SZKOLEŃ

 • Certyfikowany kurs dla lekarzy ginekologów i położników: Ultrasonografia w podejmowaniu decyzji klinicznych w perinatologii (30 pkt PTG USG)
 • Ogólnopolski Certyfikowany Kurs Aplikacja toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego oraz Nici PDO w Medycynie Estetycznej
 • Certyfikowany Ogólnopolski Kurs Licówki ceramiczne "krok po kroku"
 • Szlifowanie zębów pod korony ceramiczne
 • Fizjoterapia kobiet - terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna
 • Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Zapytaj nas o programy szkoleń

Jeżeli

 • chcesz trafnie postawić diagnozę logopedyczną, która zagwarantuje opracowanie prawidłowego planu terapii,
 • zależy Ci, aby poprawić skuteczność prowadzonej terapii swoich podopiecznych i być pewnym jej efektów po zakończeniu pracy z dzieckiem,
 • chcesz okazać się rodzicom certyfikatem, który będzie gwarantem efektywności prowadzonych zajęć,

weź udział w praktycznym kursie w całości poświęconemu diagnozie logopedycznej:

Certyfikowany Kurs dla Logopedów

Diagnoza Logopedyczna małego dziecka, przedszkolaka i ucznia

Kurs certyfikuje czasopismo Forum Logopedów pod patronatem Polskiego Związku Logopedów

Dlaczego powinieneś wziąć udział w kursie?

 • Kurs prowadzą wybitni eksperci-praktycy z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym,
 • Wyposażymy Cię w komplet materiałów do przeprowadzenia prawidłowej diagnozy logopedycznej małego dziecka, przedszkolaka i ucznia,
 • Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości związane z diagnozowaniem dyslalii, jąkania, alalii, afazji i wymowy dzieci z wadami twarzoczaszki,
 • Poznasz rekomendowane narzędzia do oceny rozwoju mowy, sprawności komunikacyjnej i zasobu słownictwa w trakcie obserwacji dziecka,
 • Dowiesz się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w trakcie prowadzenia wywiadu z opiekunem dziecka, by nie przeoczyć żadnego aspektu rozwoju mowy pacjenta,
 • Przez cały okres trwania kursu będziesz miał możliwość konsultowania swoich wątpliwości z wysokiej klasy specjalistami prowadzącymi szkolenia.

Co nas wyróżnia?

 • Program kursu jest opracowany przez wysokiej klasy ekspertów, co gwarantuje wysoką jakość merytoryczną oraz 100% praktyki.
 • Małe grupy uczestników zapewnią najwyższy komfort w kontakcie z prelegentami.
 • Podczas sesji online, jak i przez cały czas trwania Kursu prelegenci odpowiadają na indywidualne pytania Uczestników.
 • Certyfikat ukończenia kursu, który jest gwarantem efektywności prowadzonych zajęć.

Program warsztatów:

1. Wstępna diagnoza logopedyczna - rzetelny wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy

 • Jak przeprowadzić rzetelny wywiad u dziecka, aby wyłapać niuanse, które prowadzą do przyczyny zaburzeń mowy?
 • Z jakich narzędzi warto skorzystać w trakcie obserwacji dziecka, by jeszcze lepiej niż dotychczas ocenić rozwój mowy?
 • Jak prawidłowo zdiagnozować poziom rozumienia mowy? - metody rekomendowane przez logopedów z wieloletnim doświadczeniem
 • Jaki wpływ mają zmiany cywilizacyjnych na rozwój mowy i jak to się przekłada na metody diagnozowania?
 • Jak przeprowadzać badania uzupełniające: sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykowej, oddechowej, słuchu fonematycznego, płynności mowy?
 • Jakie stosować narzędzia diagnostyczne w badaniach przesiewowych dla 2-, 4- i 6-latków, by szybko wykryć i poprawnie określić rodzaj i stopień zaburzenia?
Warsztaty praktyczne na konkretnych studiach przypadku:
 • dziecka z opóźnieniem rozwoju mowy - analiza wywiadu biologiczno-środowiskowego
 • dziecka z dyslalią funkcjonalną - analiza kwestionariusza obrazkowego
 • dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego - analiza poziomu rozumienia

2. Diagnoza wymowy dzieci z wadami twarzoczaszki

 • Rodzaje wad zgryzu i ich wpływ na nieprawidłową artykulację
 • Skuteczne metody diagnostyczne wad wymowy u dzieci z nieprawidłowym zgryzem
 • Jak rozpoznać zaburzenie rozwoju mowy spowodowane zbyt krótkim wędzidełkiem języka?
 • Jak rzutuje rozszczep wargi i podniebienia na zaburzenia mowy u dzieci? - cechy dyslalii i alalii rozszczepowej
Warsztaty praktyczne na konkretnych studiach przypadku:
 • dziecka ze zgryzem otwartym w wieku przedszkolnym - diagnoza i postępowanie logopedyczne z wykorzystaniem leczenia "płytką przedsionkową"
 • dziecka z ankyloglosją - postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne po podcięciu wędzidełka
 • dziecka z rozszczepem warg i podniebienia - diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych

3. Diagnozowanie dyslalii

 • Jak określić przyczyny występującej dyslalii? - sprawdzone narzędzia diagnostyczne
 • Sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm i mowa bezdźwięczna - jak prawidłowo ocenić stopień zaburzenia mowy?
 • Jak zdiagnozować rodzaj dyslalii wywołany wadami zgryzu?
 • Kluczowe kryteria oceny stopnia zaburzenia w wypadku dyslalii jedno- i wielorakiej
 • Pomocne metody w diagnozie różnicowej form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy
 • Studia przypadków - analiza ciekawych i trudnych case'ów
Warsztaty praktyczne na konkretnych studiach przypadku:
 • dziecka 6-letniego z dyslalią anatomiczno-funkcjonalną - analiza elementów diagnozy logopedycznej
 • dziecka 7-letniego z dyslalią funkcjonalną - analiza zaburzeń artykulacji za pomoca kwestionariusza obrazkowego
 • dziecka 7-letniego z dyslalią funkcjonalną - analiza zaburzeń artykulacji za pomoca kwestionariusza obrazkowego

4. Diagnoza alalii i niedokształcenia mowy pochodzenia korowego

 • Jak rozgraniczyć alalię od afazji? - podstawowe kryteria różnicujące oba zaburzenia. Mniej oczywiste przypadki, gdzie można popełnić błąd
 • Charakterystyczne cechy mowy dzieci cierpiących na alalię - jak prawidłowo zdiagnozować zaburzenie?
 • Czego nie można pominąć w trakcie wywiadu z opiekunem dziecka, by trafnie zdiagnozować przyczyny alalii?
 • Na co trzeba zwrócić uwagę, by poprawnie zdiagnozować alalię percepcyjną?
 • Jak ocenić stopień rozwoju mowy u dzieci alalicznych?
 • Afazja rozwojowa i wrodzona - sprawdzone metody diagnostyczne
Warsztaty praktyczne na konkretnych studiach przypadku:
 • dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego - omówienie kroków diagnozy i wyników badań
 • dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego vs. z opóźnieniem rozwoju mowy - diagnoza różnicowa
 • dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego - omówienie planu terapii

5. Zaburzenia psychogenne i autyzm. Diagnoza jąkania i zaburzeń komunikacji w autyzmie

 • Podstawowe metody diagnozy jąkania: analiza próbek mowy, kwestionariusz zaburzeń płynności mówienia, skale wystandaryzowane i znormalizowane
 • Jak zdiagnozować wpływ emocji na sposób mówienia dziecka jąkającego się, by prawidłowo zaplanować program terapii?
 • Jak rozróżnić jąkanie wczesnodziecięce od jąkania chronicznego? - rekomendowane narzędzia diagnostyczne
 • Mowa bezładna a jąkanie - symptomy i cechy osobowości dzieci, u których podejrzewa się to zaburzenie mowy
 • Jak badać środowisko życia dziecka (rodzinne, żłobek, przedszkole), aby wyciągać wnioski i dla terapii?
 • Wpływ zmian cywilizacyjnych i środowiskowych na jąkanie u dzieci - jak przełożyć na metodykę diagnozy?
Warsztaty praktyczne na konkretnych studiach przypadku:
 • dziecka z jąkaniem - diagnoza i postępowanie logopedyczne z wykorzystaniem metody EEG biofeedback
 • dziecka z autyzmem - postępowanie terapeutyczne z wykorzystaniem metody behawioralnej
 • dziecka z zespołem Aspergera - skuteczne postępowanie logopedyczne z wykorzystaniem "metody krakowskiej"

Prelegenci:

dr nauk humanistycznych Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Logopeda dyplomowany, pedagog specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prodziekan Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, kierownik Studiów Logopedycznych tej uczelni. Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii u dzieci i dorosłych.


mgr Jarosław Krasnodębski

Pedagog specjalny, logopeda dyplomowany, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji odruchów INPP, neuroterapeuta Biofeedback, metodyk edukacji wczesnoszkolnej. Właściciel poradni: Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, gdzie prowadzi praktykę w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu logopedii, pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, dojrzałości szkolnej, autyzmu, dysleksji w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka i w Uczelni Łazarskiego.KONTAKT

Nasze szkolenia wewnętrzne projektujemy tak, aby w pełni dostosować się do realiów Państwa firmy. Z chęcią przygotujemy dla Państwa szkolenie w pełni dostosowane do Państwa potrzeb.

Katarzyna Likowska

Kierownik Sprzedaży Projektów Edukacyjnych
e-mail: katarzyna.likowska@forum-media.pl
tel. 61 66 55 768

Dominika Seifert-Łatka

Key Account Sales Representative
e-mail: dominika.seifert-latka@forum-media.pl
tel. 61 66 55 778

Jesteś zainteresowany szkoleniem w pełni dostosowanym do Twoich potrzeb? Zamów kontakt, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 h. Bez żadnych zobowiązań.

Forum Media Polska Sp. z.o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Tel. 

Fax: 

61 66 55 778
61 66 55 768
61 66 55 888

incompany@forum-media.pl